Ajatuksia kaikkeudesta

1990, Etsaus, akvatinta, 60x90cm, 70ed

750,00 €