Palmutie 10

2000, Akvatinta, polymeerigravyyri, 14x20cm, 70ed

170,00 €