Veljeys

2000, Akvatinta, kopiosyövytys, polymeerigravyyri, 70x50cm, 70ed

0,00 €