Teoksia syntyi vuoden aikana lukumäärällisesti vähän ja teokset olivat pääasiallisesti tilausteoksia. Työaika oli vuoden aikana rajattua, sillä lähdin päivittämään osaamistani taiteilijan ammatin kokonaisuuden hallintaan ja tein myös muutoksia työtilojen suhteen.

Vuoden alussa alkanut tilojen etsintä tuotti tulosta ja toukokuussa löytyi Puutarhakadulta uusi työtila/ paja vedostajalle, jonka yhteyteen syntyi luontevasti harkinnan jälkeen pieni pajagalleria. Pajagallerian remonttisuunnittelu alkoi kesäkuussa ja vedostustilojen muutto toteutui lokakuussa. Uusi vedostaja aloitti vanhalla työhuoneella elokuussa. Käytännössä koko vuosi sujui työn uudelleen organisoinnissa. Pajagalleria avautui asiakkaille 3.12.2007 ja loppuvuosi oli aivan erilaista taiteilijan työtä kuin perinteisesti. Vuosi kului lähinnä työn uudelleen organisointiin ja tulevaisuuden suunnitteluun sekä uuden työntekijän perehdyttämiseen.

Aloitin vuoden alussa yrittäjyysopinnot Jamk Tiimiakatemiassa ja ryhdyin ratkaisemaan taiteilijan ammatinhallintaan liittyviä kysymyksiä ja käytännönratkaisuja uudesta näkökulmasta. Vuosien ajan on ollut erittäin vaativaa hoitaa monimuotoista taiteilijan ammattia pelkällä taiteilijan koulutuksella. 80-luvulla, eikä vielä nykyisinkään, koulutuksessa oteta huomioon ammatinharjoittamisen monimuotoisuutta tarpeeksi huomioon. Suuri osa taiteilijan työnkuvasta on myös muuta kuin teoksen toteuttamiseen tai esittämiseen liittyvää työtä.

Opiskelu muodostui erittäin haastavaksi ja omaa ajattelua muovaavaksi prosessiksi. Tärkeimmäksi kokemukseksi muodostui mahdollisuus käydä omaa ammattikuvaani läpi ja reflektoida taiteilijan ammattia suhteessa muihin ammatteihin sekä saada eläviä näkemyksiä muilta taiteilijuudesta. Löysin ratkaisuja moneen erilliseen käytännön tilanteeseen ja sain vietyä läpi tarpeellisen muutoksen työtilojen jäsentämisestä ja luovan työn rauhoittamisesta omaksi erilliseksi kokonaisuudekseen sekä tilan että ajankäytön suhteen.

Tein ensimmäisen näyttötutkintoni, jonka näkyvin osa oli uudet nettisivut ja niiden sisältö. Nettisivuille avautui myös verkkokauppa. Uudet nettisivut avautuivat syksyllä yhdistettynä taiteilija- ja yritystoiminta. Suunnittelijana Coloria.net webdsgn, Päivi Hintsanen.

Syksyllä aktivoitui vuosien virheellisistä työasennoista syntynyt hermopinne olkapäässä jonka seurauksena alkoi pitkä kipukausi ja kuntoutus. Jouduin siirtämään seuraavan vuoden suunniteltuja näyttelyitä myöhäisemmäksi ja rajoittamaan piirtämistä ja tietokonetyöskentelyä.

Aloitin yhteistyön Private Casen kanssa kierrätyspaperituotteiden toteuttamisessa.
Esitelmä Keski-Suomen liito ja Jykes, Luovaa nousua seminaarissa, Muutostarina luovalta alalta.
Päivän luentosarja Imatran Taidekoululla Samk Taiteilija yrittäjyydestä.

Yksityisnäyttelyt
Korpilahti, Korpilahden vanha pappila 

Lontoo, Nordic Art Works

Näyttelyt
Punkaharju, Retretti
Englanti, The Affordable Art Fair Ltd 

London Art Fair

Kirsi Neuvonen