Ristiretki Atlantikselle

1990, Etsaus, akvatinta, 20x50cm, 70ed

0,00 €