Ristiretki Serpent Mountille

1990, Etsaus, akvatinta, 20x50cm, 70ed

300,00 €