Myyty

Sankarin seppele I

0,00 €

Myyty

1999, Etsaus, akvatinta, polymeerigravyyri, 30x40cm, 70ed