Akvedukti

2000, Akvatinta, polymeerigravyyri, 13x20cm, 70ed

0,00 €