Myyty

Dokumentti 0003.9

0,00 €

Myyty

1999, Etsaus, akvatinta, pehmeäpohja, polymeerigravyyri, 30x40cm, 70ed