Haikara

1989, Etsaus, akvatinta, 20x26cm, 70ed

0,00 €