Kuoleva orja

2001, Akvatinta, polymeerigravyyri, 48x100cm, 40ed

600,00 €