Ristiretki Petralle II

1990, Etsaus, akvatinta, 60x180cm, 60ed

0,00 €